Nhà thuốc GPP

Chủ nhật, 13/06/2010 - 02:20

DANH MUC THUỐC 19

DANH MỤC THUỐC MỚI ,NHÀ THUỐC GPP CẦN THAM KHẢO THÊM

TÊN THUỐC      QUY CÁCH

Tetracylin 250mg(400v/lä) T¦ 2-XN120

Tetracylin 500mg nhéng 10viªn/vØ(H10vØ)

Tetracylin lä 400v DL

Th¨ng ¸p - ND (5vØ*10v H) §ND

Th¨ng long

Th¨ng TrÜ (H/5*10viªn)-ND

Th«ng t¸o 100ml (Thiªn t©n)

Th«ng t¸o Hoa Linh 100ml

Th«ng xoang t¸n lä 50v

Th¶o linh ®an (H/4vØ x10v) ND

Thanh can gi¶i ®éc lä (280ml)

Thanh nhiÖt tiªu ®éc--F(Fit«)

thanh t©m b¸ bæ 280ml

Thanh Xu©n

Theophilin lä 900viªn T¦ I

Theostat 100 (H/2*15)

ThÊp khíp (H/4vØ x10v) ND

ThËp toµn ®¹i bæ  Z3 (10hoµn*5g/H)

ThËp toµn ®¹i bæ TPC(10viªn hoµn*5g/H)

Theralen (H/2vØ x 25v) Ph¸p

Theralen SR 90ml

ThÊt diÖp an thÇn(3vØ*10v/h)

ThÎ siªu thÞ BigC 40.000/c

ThÎ siªu thÞ BigC 50.000/c

ThÎ siªu thÞ BigC 80.000/c

Thiªn ma cèt thèng hoµn

Thioserin (H20èng)

ThiÕt méc can (H/50viªn) - NH

Thö ma tuý

Thö ma tuý ®¾t (Phacmtex)

Thö rông trøng

Thö Thai ( Hép Alcol )

Thö thai Chip chip

Thö thai Quickstic

Thö thai rÎ

Thö viªm gan B

Thro (Azithromycin 250mg) 1vØ*10v

Thuèc b¾c Mica

Thuèc b¾c vu«ng

Thuèc bæ t©m (lä 50g)

Thuèc Hen PH

Thuèc ho B¶o Thanh 125ml

Thuèc ho B¹ch Ng©n PV 100ml

Thuèc ho Lavenka 100ml

Thuèc ho P/H

Thuèc må h«i trém

Thuèc TrÞ §¸i DÇm 200ml

Thuèc tÝm

Thycough 100ml

Thymolan

Thymomodulin 40mg (Anti - k) H/2vØ x10v

Thymomodulin 80mg (I- Cilin) HQ

Thymoren 80mg ( Thymomodulin),10vØ x 10v/H,HQ

Thyrozol 5mg H/100viªn

Tiªu ®éc (§¹i Y)

Tiªu ®éc (Hµ Thµnh)

Tiªu ®éc (H¶i Phßng)

Tiªu ®éc lä 60v Phóc Vinh

Tiªu ®éc Nam Hµ

Tiªu ®éc TH lä 60v PH

Tiªu ®éc Thanh huyÕt PH

Tiªu phong nhuËn gan (10gãi x 4g/H),§ND Ngäc Liªn

Ticalox tub10g

Ticoldex 5ml

Tiffy siro Th¸i

Tiffy Th¸i

Tilamda

Tilcoltil (Tenoxicam 20mg) tiªm

Tilcotil viªn Ph¸p

Tildiem

Tinecol

Tinidazol vØ 10 viªn

Tioga (M¸t gan - tiªu ®éc) (H/2vØ x 20v)

TiÒm long

TiÓu ®­êng ND (H/5vØ x10v)

Tisercin

Tisore (H/2*10viªn)

TÕ sinh thËn khÝ hoµn

Tobicom

Tobradex crem

Tobradex n­íc

Tobramycin (Bralcib)

Tobramycin 5ml

Tobrex crem

Tobrex n­íc

Todcasel (H10vØ x 10viªn)(Canxi)

Toeyecin

Tói ®Î s¹ch

Tói ®ùng oxy

Tói ch­êm

Tói ch­êm ®a n¨ng (to) - Thiªn Thanh

Tói ch­êm ®a n¨ng bÐ ( Thiªn Thanh)

Tói ch­êm ®a n¨ng to (TS 001)- Mimosa

Tói ch­êm ®a n¨ng trung(TS 002) - Mimosa

Tói d¸n hËu m«n ( Softomy) 100c/H - Korea

Tói d¸n hËu m«n B/Braun

Tói n­íc tiÓu

Tói thuèc cÊp cøu

Tolbin SR

Tomax

Tonicancium

Topbone ( Alfacalcidol 0,25mcg),10vØ x 10v/H,HQ

Toplexin - Z 25 (Topcolsic)

Toplexin siro Ph¸p

Toplexin viªn Ph¸p

Toplife (Lä 60viªn) Mü

Tot'hÐma

T-Pepsin (12g/H) - HT©y

Trµ Acotea (T¨ng huyÕt ¸p - H/20g)

Trµ an thÇn B¶o Long

Trµ gi¶i c¶m

Trµ Gõng (H/10gãi)Traphaco

Trµ gõng H/10gãi

Trµ Hµ thñ o (10gãi*3g/H) TPC

Trµ h¹ ¸p Carosan (H/10gãi*3g)

Trµ r©u ng«

Trµ r©u ng« - §¹i Y

Trµ r©u ng« (Lä 200g)- Kigona

Trµ tam ®iÖp - ThÕ hÖ 1

Trµ tam ®iÖp - ThÕ hÖ 2 (Gi¶m mì bông)

Trµ thiªn tö (gi¶o cæ lam) H25gãi

Trµng vÞ khang (Hép/6gãi)

Tradin

Trafedin

Tragutan (H/10vØ x 10viªn nang)DP3/2

Trajordan

Traluvi 100ml TPC

Tramorin  -  Plus  (H/3vØ x10v)TPC

Tramorin   (H/2vØ x10v)TPC

Tramorin   (H/3vØ x10v)TPC

Tramsone Cream 15g

Trangana

Trangana A

Tranxamin 250mg (10vØ*10v?H) NhËt

Tranxamin 250mg (H10vØ x 10viªn) DLiÖu

Tranxamin 250mg

Tranxamin 250

Tranxamin 250mg

Tranxamin 500 mg

Tranxamin 500mg

Tranxamin 500mg

Trapha

Triam

Triam

Triam -DL

Triam

Triam

Triapremin 15g HQ

Tribetason HT

Tricare

Tridermt crem

Trigerol

Trihex lä 100v

Trihex lä 500v CND

Trima

Trimazol  lä 200v T

Trimazol (240mg) 30g/H

Trimazol lä 200v

Trimazol lä 200v T

Trimazol

Trineuvit H5000

Trita--Yba(10g/h)

Trivastan

Trivit - B

Trymo

Tuspi B.ThuËn

Tuzamin

Tylenol

Tyleno

Tyrotab XN24

Ultracom B

Ultrogestan 100mg

Ultrogestan 200mg

Umina

Unasyn 10v

Uniderm Cream 15g ( Clobetasol),Thailand

Uniferon B9

Unikids Siro 100ml HG

Unikids Siro 70ml HG

Unina (Ophthalmic solution)15ml,HQ

UPSA C

Uratonyl 5ml   HQ

Urgo

Ursa 50mg

Utrazo 20mg

Vacunace  Argentina

Vacunace ,20  Argentina

Vageston 200mg

Vagikit

Valian-X Thailand

Valix

Valparin 200mg

Valuab (Amino Acid & Vitamin)

Varocomin
Ý kiến của bạn
Tắt Telex Vni
captcha ChangeImage
CHÀO MỪNG QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ ĐẾN VỚI THUOCMOI.COM.VN
Website là nơi trao đổi ý kiến và phổ biến tin tức tài liệu y dược.
Những thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo, Không tự ý áp dung.
BẠN CÓ SỨC KHỎE THÌ CÓ TỚI 1 000 ĐIỀU ƯỚC.
BẠN KHÔNG CÓ SỨC KHỎE THÌ CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU ƯỚC DUY NHẤT LÀ SỨC KHỎE


Hân hạnh đồng hành cùng dược sĩ Thuốc mới !
Mọi thư từ ý kiến đóng góp xin gửi về Email :Thuocmoi.com.vn@gmail.com

Chuyển sang sử dụng phiên bản cho mobile

Chịu trách nhiệm chính:
Dược sĩ: Nguyễn Văn Khanh
Cố vấn chương trình:
Bác sĩ: Nguyễn Thị Lan
Bác sĩ: Nguyễn Văn Dũng

Dược sĩ: Ngô Văn Đức